Bilecik Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bilecik Ziraat Odası > Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Görevi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Görevi

Tarım Yayımcısının / Danışmanının Görevleri;

  • Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
  • Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
  • Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
  • İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
  • Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
  • Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
  • Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
  • Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
  • Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.