Bilecik Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bilecik Ziraat Odası > Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Tanımı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Tanımı

TARIM DANIŞMANI

Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri ifade eder.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN TANIMI

Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretim de etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya sistemdir. Çiftçinin yaşadığı ve faaliyet gösterdiği bütün alanlar tarımsal yayım ve danışmanlık konusuna dahildir.